Our Story

The Beginning


การเริ่มต้น Spoon.co ครั้งนี้เราตั้งใจทำอาหารที่มีคุณภาพ ส่งมอบอาหารของแต่ละประเทศ วัฒนธรรมการกินที่แตกต่างกัน เราจะส่งมอบวัฒนธรรมนี้ให้คนไทยได้รับรู้ ด้วยการสนับสนุนธุรกิจภายในประเทศให้เขาสามารถขายอาหารที่ดีมีคุณภาพ ในราคาถูก เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน


เมื่อเราเข้าไปคุยกับผู้คน เราจะสัมผัสได้ถึงวิถีการดำเนินชีวิต วิถีการทำอาหาร เราเห็นวัฒนธรรมนั้น เราจึงอยากส่งมอบอาหารที่ผสมผสานนี้ให้ทุกๆคนในประเทศไทย


ส่งเสริมอาชีพ สร้างราย ประหยัดเวลาได้แก่ผู้คน เพื่อให้ทุกคนที่ใช้บริการเรา มีกำไร มีเวลา อยู่กับครอบครัวที่รักมากขึ้น


Spoon.co

ขายส่ง ซาลาเปา แช่แข็ง
Spoon.co

Craft Food with Heart

โรงงาน สปูน ดอท โค ตั้งอยู่ที่ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เราตั้งใจสร้างโรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อย. / GHP Certified / HACCP เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่ดำเนินธุรกิจกับเรา เชื่อมั่นและบริหารจัดการ ส่งมอบอาหารแต่ละจานนี้ ได้อย่างมั่นใจ


เราเชื่อมั่นว่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทยเริ่มต้นด้วย การเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกๆธุรกิจ ไม่ว่าจะใหญ่ หรือ เล็ก ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นกำไร บริหารการจัดการอย่างดี และ ต้นทุนสินค้าที่ถูก และเราจะคอยช่วยให้ทุกท่านไปถึงเป้าหมายได้ตามต้องการให้ได้


โรงงาน ซาลาเปา แช่แข็ง ส่งออก และ โรงงานทำวัตถุดิบ อาหารเกาหลี เช่น กิมจิ และ ไชเท้าดองเกาหลี