Ku bar บาร์ ลับๆ ดิบๆ ถนนพระสุเมรุ

ku bar บาร์ลับ พระสุเมรุ

บาร์ ลับดิบๆ กับ character และ style ที่เป็นดู mysterious สุดๆ จนกลายเป็นบาร์ ลับ บาร์ ที่ไม่มีเหมือนใครในโลก เชิญพบกับ Ku bar บาร์ ลับๆ ดิบๆ ถนนพระสุเมรุ