แอดมินอยู่เกาหลีใต้รายงานสถานการณ์ COVID-19 กับ food เดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นราว 10%

ตอนนี้แอดมินอยู่ที่เกาหลีใต้ ประเทศที่มี Corona Virus Disease 19 หรือ COVID-19 มากที่สุดรองลงมาจากประเทศจีน ทุกคนในเกาหลีใต้ตอนนี้ให้ความสำคัญกับไวรัสตัวนี้มาก
เกาหลีใต้รายงานสถานการณ์ COVID-19 กับ food เดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นราว 10%