งานประจำ

Spoon.co ฮาวทูทำงานกับ partner

ฮาวทูทำงานกับ partner – Guss Damn Good

  • by

คนที่เป็น Partner คือคนที่จะต้องร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนไม่มีที่สิ้นสุด

ฮาวทูทำงานกับ partner – Guss Damn Good