มันสำปะหลัง ฆ่าคน | พิษ ร้ายแรงขั้นสุด “Cyanide”

พิษ มันสำปะหลัง

มันสำปะหลัง พิษ ฆ่าคน cyanide | “หนูน้อยอายุ 3 ขวบ กินมันสำปะหลังดิบดับ” ด้วยความไม่รู้ และ ภาวะขาดแคลนอาหาร มันสำปะหลัง ก็นำมาถูกกินเป็นหัวๆ