จาปากูรี – กึ่งสำเร็จรูป สะท้อนสังคม แบ่งชนชั้น เกาหลี – Parasite – Oscar 2020

parasite แบ่งชนชั้น oscar 2020 spoon.co

จาปากูรี คือ อาหารเกาหลีใน Parasite สะท้อนสังคมการแบ่งชนชั้นของเกาหลี ชนะรางวัลที่ 1 ของ Oscar ปี 2020
จาปากูรี Parasite แบ่งชนชั้น เกาหลี Oscar