Snack Box | รีวิว Snackbox ที่ใส่ใจรายละเอียด | สแน็คบ๊อก

เมื่อเดือนที่แล้ว ทีมงานของผมได้มีโอกาสสั่ง Snack Box ประชุมบริษัท รู้สึกว่า snackbox เจ้านี้ค่อนข้างต่างจากเจ้าอื่น สแน็คบ๊อก จึงมาขอ รีวิว