Nobel Milk Tea Gummy – เยลลี่รสชานมไข่มุก

เปิดตัวขนมใหม่ในไทยชื่อว่า “์Nobel Milk Tea Gummy” เยลลี่สีดำสอดไส้รสไข่มุก เคี้ยวหนึบๆ เพลินๆ เหมือนกินชานมไข่มุกจริงๆ เลย
“Nobel Milk Tea Gummy – เจลลี่รสชานมไข่มุก”

เหล่า กานมา พริก จีน – ประวัติยาจกสู่เศรษฐี forbes

เหล่า กานมา

“ที่ไหนมีคนจีนที่นั่นมี เหล่า กานมา” เถา หัวปี้ เถา หัวปี้เปลี่ยนแปลงมณฑลธรรมดาๆ ของจีนให้เติบโต

เหล่า กานมา พริก จีน – ประวัติ ยาจกสู่เศรษฐี forbes

จาปากูรี – กึ่งสำเร็จรูป สะท้อนสังคม แบ่งชนชั้น เกาหลี – Parasite – Oscar 2020

parasite แบ่งชนชั้น oscar 2020 spoon.co

จาปากูรี คือ อาหารเกาหลีใน Parasite สะท้อนสังคมการแบ่งชนชั้นของเกาหลี ชนะรางวัลที่ 1 ของ Oscar ปี 2020
จาปากูรี Parasite แบ่งชนชั้น เกาหลี Oscar