กิ๋นลำกิ๋นดี | อาหารเหนือ Twisted @ นิมมาน เชียงใหม่

กิ๋นลำกิ๋นดี อาหารเหนือ นิมมาน เชียงใหม่

กิ๋นลำกิ๋นดี อาหารเหนือ แบบ Twisted ที่ นิมมาน เชียงใหม่ วิธีคิด ทัศนะคติที่ดี กลายมาเป็น อาหารเหนือ ที่ดี มาดูกันกับร้าน กิ๋นลำกิ๋นดี

กาแฟ ขุนช่างเคี่ยน อันดับ 1 ประเทศไทย 2019

เที่ยวเชียงใหม่ กินกาแฟขุนช่างเคี่ยน อันดับ 1 ประเทศไทย ปี 2019

แชมป์เปี้ยนอันดับ 1 เมล็ดกาแฟแห่งประเทศไทยปี 2019 ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวด กาแฟ ขุนช่างเคี่ยน อันดับ 1 ประเทศไทย ปี 2019