Skip to content

เชียงใหม่

กิ๋นลำกิ๋นดี | อาหารเหนือ Twisted @ นิมมาน เชียงใหม่

กิ๋นลำกิ๋นดี อาหารเหนือ แบบ Twisted ที่ นิมมาน เชียงใหม่ วิธีคิด ทัศนะคติที่ดี กลายมาเป็น อาหารเหนือ ที่ดี มาดูกันกับร้าน กิ๋นลำกิ๋นดี