Blue Bottle – ความสำเร็จของกาแฟ Specialty Coffee ระดับโลก

blue bottle - spoon.co

Blue Bottle – Coffee shop แบบ Third wave ที่ประสบความสำเร็จมาก ด้วยแบรนด์ที่ดู minimalist และใส่ใจกับทุกๆเรื่องทุกๆอย่าง Blue Bottle จึงกลายเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองของโลกของนักลงทุน และผู้ที่หลงใหลในกาแฟทุกคน อ่านบทความ “ความสำเร็จของกาแฟ Specialty Coffee ระดับโลก”

ความสำเร็จ – ประวัติ เจ๊ไฝ

เจ๊ไฝ

เจ๊ไฝเกิดในสลัม จุดเปลี่ยนของเจ๊ไฝคืออะไรถึงมาเป็นคนทำอาหาร อะไรผลักดันเจ๊ไฝเคล็ดลับความสำเร็จคืออะไร

ความสำเร็จ – ประวัติ เจ๊ไฝ