Acetate Starch คือ | Acetylated Starch แป้งทำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

Acetate คือ Acetylated บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

แป้ง Acetate หรือ Acetylated Starch คือ แป้ง โมดิฟายน์ สตาร์ช ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ด้วยการทำ modified แบบ chemical ด้วยการใช้สารเคมีปรเภท กลุ่ม Acetyl แป้งชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษไว้ทำอาหารหลายได้หลายชนิด มีความสามารถในการช่วยทำให้อาหาร มีความคงตัวสูง ทนต่อการแช่แข็ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุ่มชื้น […]

แป้ง Pre-Gelatinized Starch คือ | Pre-Gel พรีเจล สำหรับ ขนม ซุปสำเร็จรูป

pre-gel คือ pre-gelatinized พรีเจล

แป้ง Pre-Gelatinized Starch คือ แป้ง โมดิฟายน์ สตาร์ช ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ด้วยการทำ modified แบบ Physical ผ่านการ drum dry แป้ง Pre-Gel มีคุณสมบัติพิเศษไว้ทำอาหารหลายได้หลายชนิด มีความสามารถในการช่วยทำให้อาหาร หนืดขึ้นอย่างทันทีโดยไม่ต้องผ่านความร้อนใดๆ พรีเจล สามารถละลายในน้ำเย็น […]

แป้ง Cross-linked Starch คือ | Modified Distarch ทำ ลูกชิ้น ไส้กรอก วุ้นเส้น

cross-linked distarch

แป้ง Distarch phosphate คือ แป้ง โมดิฟายน์ สตาร์ช ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ด้วยการทำ modified แบบ Cross-linked แป้งชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษไว้ทำอาหารหลายได้หลายชนิด มีความสามารถในการช่วยทำให้อาหาร ทนกรด ทนแรงเฉือน ทำให้เนื้อสัมผัสแน่น กัดแล้วหรือทานแล้วมีน้ำหนัก จึงนำมาทำ ผลิตภัณฑ์ processed meat […]

Hydroxypropyl Distarch คือ | แป้ง สำหรับ ทำ ซอส ซุป อาหารแช่แข็ง

hydroxypropyl distarch

แป้ง Hydroxypropyl Distarch phosphate เป็นแป้ง โมดิฟายน์ สตาร์ช ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลัง แป้งชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษไว้ทำอาหารหลายได้หลายชนิด มีความสามารถในการช่วยทำให้อาหารคงสถาพ คงตัวได้ดี และ ได้นาน ทนกรด ทนแรงเฉือน มีการไหลแบบ short texture จึงนำมาทำ ซอส แป้งกวนไส้ ซุป […]

Modified Starch | แป้ง โมดิฟายด์ สตาร์ช | แป้งดัดแปร สำหรับ Food

hydroxypropyl distarch

แป้ง โมดิฟายด์ สตาร์ช สามารถใช้ได้ในหลาย Application ต่างประเทศนิยมใช้แป้งข้าวโพดมาทำเป็น Modified แต่ประเทศไทย และ Asia แป้งมันสำปะหลังถูกนำมาทำ Food Modified Starch แป้งดัดแปร มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการที่แป้งมันมีเอกลักษณ์ของตัวเอง และ non-GMOs แป้งมันสำปัหลัง Tapioca Modified […]